Markalarımız
Vnus ClosureFAST


ENDOVENÖZ RADYOFREKANS TEDAVİSİ

ClosureFASTKateter
Varis tedavisinde değişen yeni uygulama ile ağrılı Varis damarlarından kolayca kurtulabileceksiniz.
Uygulamanın başarısı üç yıllık takiplerde % 90’ların üzerinde olup, hasta memnuniyeti % 98 civarındadır. Uygulamanın FDA onayı vardır. Yeni teknoloji ile minimal invasiv olarak Radyo Frekans kateterleri kullanılarak steril ortamda ameliyathane veya muayenehanede lokal anestezi ve renkli doppler görüntü desteği ile segmental ablasyon ( 7cm,7F ) yöntemi uygulanarak ayaktan tedavi şeklinde varisli damarların kurutulması gerçekleşmektedir.

ClosureFAST Kateter
Bu uygulama 20 milimetreye kadar olan safen ven (toplardamar) için yapılmaktadır. İyileşme süresi çok kısadır. Kozmetik olarak çok başarılıdır. ClosureFast tekniği olarak anılan bu yeni teknolojik uygulama yöntemi lokal anestezi ile yapılmaktadır. Hastanın uygulama sonrasında hastanede yatmasına gerek kalmamaktadır. Ağrılı reflusu olan Varis Damarına diz altından iğne ile girildikten sonra, ince bir Radyo Frekans ClosureFast kateteri yerleştirilip Renkli Doppler görüntü desteği ile segmental ablasyon ( 7cm,7F ) yöntemi uygulanarak 120°C’lik bir enerji verilmektedir.

ClosureFAST
ClosureFast kateteri herkademede 7cm uzunluğundaki varisli damara  20 saniye boyunca segmental ablasyon yöntemi uygulayarak damar duvarını tahrip etmekte ve işlemi girilen damar boyunca sürdürmesi yöntemidir. Total uygulama süresi bir hasta için 30 dakikayı, damara girildikten sonra 3-5 dakikayı geçmemektedir. Hastanın uygulama yapılan bacağına bandaj sarılarak 2-3 gün boyunca damar duvarının  kapalı kalmasına yardımcı olmakta ve bu süreye müteakip basınçlı varis çorabı tedavisine geçilmektedir. Bu yöntem ile tedavi edilen hastalar bir gün sonra normal aktivitelerine dönebilmektedir. Varisli hasta damarın kurutularak kapatılması sonucunda, sağlıklı yeni damarlar gelişerek onun yerini almaktadır. Normal kan akışı sağlandığında ağrı ve varise bağlı diğer oluşumlar iyileşmektedir. Uygulama sonrasında hastalarda morluk, şişlik ve yara izi olmamaktadır. Bu uygulama etkili ve başarılı olmaktadır.

ClosureFAST: Segmental Ablasyon


Uygulamanın Avantajları:
- Uygulama sonrasında hasta normal aktivitesine bir gün sonra dönmektedir.
- İyileşme süreci süratli gelişmektedir.
- Ağrı, acı ve fiziksel aktivitelerde sınırlayıcı bir unsur yer almamaktadır.
- Diğer uygulamalara göre başarısı ve etkinliği daha iyidir.
- Komplikasyonları diğer uygulamalara göre çok daha azdır.
- Uygulama kontrollü ve anlık verilerin alındığı bilgiler ışığında yapıldığı için başarılı klinik sonuçlara ulaşılmaktadır.
- 7 Fr kateterler ile 20 milimetreye kadar olan damarlara uygulama yapılmaktadır.
- 60 cm ve 100 cm olmak üzere 2 ayrı kateter tipi bulunmaktadır.
- Devamlı veri besleme ışığı altında yapılan uygulama sonrasında 120 santigrat dereceye kadar ısıtılan damar yapısı çökmekte, damar endoteli tahrip edilerek, kolajenlerin büklümlü hal alması sonucunda damar duvarı kalınlaşıp kirli kanı geçirmeyecek şekilde kapatılması gerçekleşmektedir.

Pdf indirmek için tıklayınız

Eğitim videosunu indirmek için tıklayınız


Anahtar Karşılaştırmalar

Lazer

ClosureFAST

Çok yüksek dereceli ısı ve geri besleme kontrolsüz

Düşük derece ısı ve geri besleme kontrollü

Damar duvarına dolaylı enerji aktarımı

Damar duvarına direkt enerji aktarımı

Perforan oluşumunun meydana gelmesi

Şu ana kadar ki çalışmalarda sıfır perforan oluşumu

Devamlı geriye çekme yöntemi

Segmental ablasyon

45cm ablasyon ~3-7.5 dakika

45cm ablasyon ~3-5 dakika

 

 

Closure®
Prosedürü

Klasik Cerrahi (Stripping) & Ligasyon

Endovenöz Laser (EVL)

Müdahaleden 48 saat sonra görülen tipik sonuçlar


1


2


1

Klasik cerrahi müdahaleye karşı randomize çalışmada kanıtlanmış avantajlar

Normal aktivitelere daha çabuk dönüş3
ağrısız, morluk oluşumu çok az ve iyileşme sürecinde sıkıntısız dönem3

Mevcut bilgi yok

Rapor edilen karşılaştırmalı randomize çalışma yok

12 ay sonunda varisli damarların gözden kaybolması

Tedavi edilen bacakların % 90’ı 4

Tedavi edilen bacakların % 85’i 6

Bu şekilde rapor edilen bir sonuç yok.

24 saat içerisinde normal aktivitelere dönüş

Hastaların % 89.1‘i 7

Sonuç yok

Hastaların % 69.8‘i 7

Tedavi Metodu

RF enerjisi direkt olarak damar duvarına uygulanmaktadır. Bu uygulama 20 milimetreye kadar olan toplardamarlara yapılmaktadır. Damar içine yerleşirilen ince ClosureFast kateteri damar duvarını 120 Santigrat derece ısıtarak damar duvarını çökertmekte ve kapama işlemini gerçekleştirmektedir. Kolajenlerin büklümlü hal alması sonucu damar duvarı kalınlaşıp kirli kanı geçirmeyecek şekilde damar duvarını kapamaktadır.

 

Lazer enerjisi çok yüksek ısı ile kanı kaynatmaktadır. Yüksek ısı neticesinde kalan kabarcıklar kanı ısıtarak trombotik tıkanmalar üretmekte.9

Müdahale sonrası morluk

% 4  10

Mevcut bilgi yok

% 38 10

Hasta memnuniyeti

Anket yapılan hastaların % 98’i RF yöntemini arkadaşına önereceğini belirtti.5

Çalışma yok

 

Uygulayan Hekimlerin Görüşleri

Doktorlar müdahale sırasında anahtar parametreler ışığında eş zamanlı sonuç elde etmektedir.

Mevcut bilgi yok  

Lazer sistemlerin eş zamanlı bilgi edinme sistemi bulunmamaktadr.

Bu yöntemler hakkında daha fazla bilgi için

RF Closure yöntemi hakkında detaylı bilgi için burayı tıklayınız …….

Klasik cerrahi (stripping) yöntemi hakkında detaylı bilgi için burayı tıklayınız……

Endovenöz Laser yöntemi hakkında detaylı bilgi için burayı tıklayınız …….    ÜRÜNLER
    Sigvaris Varis Çorapları
    Dinlendirici Çoraplar
    Anti-Embolism Çoraplar
    Magic Serisi
    Comfort Serisi
    Elastik Bandaj
    Seyahat Çorabı
    Medikal Kolluklar
    Sigvaris Active Orto. Ürünler
    Arion Easy Ürünleri
    IGP Silikon Ürünler
    Kitett Süt Pompaları